Ramowy harmonogram dnia:


6:30 - 9:30 schodzenie się dzieci / zabawy indywidualne 

9:30 - 10:00 czynności higieniczne 

10:00 - 10:30 śniadanie 

10:30 - 11:00 zajęcia dydaktyczne (starszaki) / zabawy dowolne (maluchy) gimnastyka, rytmika, pląsy w języku angielskim

11:00 - 12:45 wyjście na spacer / plac zabaw, zabawy ruchowe na dworze

12:45-13:00 powrót do przedszkola, czynności higieniczne,

13:00-13-30 obiad 

13:30-14:30 odpoczynek, czytanie bajek, słuchanie muzyki

14:30 - 16:00 zabawy stolikowe, plastyczne, zajęcia kompensacyjne, praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia i zabawy logopedyczne, zabawy językowe

16:00 - 17:00 zabawy dowolne dzieci w sali lub na dworze, rozchodzenie się dzieci